نرم افزار مدیریت منابع سازمانی که به ERP مشهور هستند دارای زیر سیستم های حسابداری، انبارداری ، تولید، فروش و پخش، مدیریت ارتباط با مشتریان ، منابع انسانی و سایر سیستم های اطلاعاتی است.

تعریف ERP
برای برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) تعریفهای مختلفی ارائه شده است که با کمی دقت و بررسی متوجه می شویم که همگی یک مفهوم را ارائه می‌کنند. چند نمونه در زیر آمده است:
• ERP، یک علم و فن برای مدیریت منابع است.
• یک راه حل نرم ‌افزاری است که تمام فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان را به طور یکپارچه در یک سیستم نرم‌افزاری واحد تعریف و ایجاد می‌کند.
• یک بسته نرم‌ افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعاتی و برقراری جریان اطلاعات بین تمامی ‏بخش‌های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است.

نرم افزار ERP سپینود شامل زیر سیستم های زیر می باشد:

1- نرم افزار حسابداری

بخش حسابداری مالی نرم افزار سپینود به صورت 6 سطحی تعریف شده است و دارای سه سطح تفضیلی شناور است. بنابراین براحتی تمامی کسب و کارها می توانند از آن استفاده نمایند.

2- نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری شامل دریافت و پرداخت و عملیات چک است. در نرم افزار ERP سپینود دریافت به صورتهای نقد ، چک ، واریز به حساب و موارد دیگر وجود دارد.

در بخش پرداخت علاوه بر موارد دریافت امکان خرج کردن چک اشخاص نیز وجود دارد.