استفاده از سیستم های تحت ویندوز در بستر شبکه داخلی کاربران را قادر می سازد تا فعالیت های روزانه خود را به روشی آسان انجام دهند. در این محیط ارتباط با شبکه داخلی و دستگاه های جانبی به راحتی انجام شده و پردازش داده ها به شکل سریعی انجام شده و سپس موارد لازم را در قالب گزارشات و گردش کار در اختیار ما قرار می دهد.