ایجاد نرم افزارها برروی بستر تلفن هوشمند سرویس های مؤثر و دارای ارزش بسیار بالایی را در هر لحظه در اختیار کاربران و یا مشتریان قرار می دهد. این سرویس که نسل جدیدی از سیستم های اطلاعاتی می باشد ضمن ارتباط با سایر سیستم ها درگاهی برای ارتباط سیستم ها با کاربران از طریق موبایل می باشد.